A?ucee
A?aaiaa
Aaoaoa ia IAINA
Aioeeeiiaaee
?eaiouo a ...
Забавни задачи
Eioi?iaoeea e EO
iaE -
E?anioa
Ee?iinoe
Iaoaiaoeea
Ia?aei
Iae?ai
I?eyoaee
?ie e a?. ioceea
Noeoiaa
Oaie ca ?acienue
O?aieoe
Oioia?aoee
O?enoeyinoai
Oaaoiaa
?eoaeiy
Oaae
Uanoeeaoe
eUo ca ea?e
neiUi
?ee (July)
?, oiaa nui ac

Предмет на ИНФОРМАТИКАТА                                 

Терминът "информатика" (фр. informatique) произлиза от френската дума information (информация) и automatique (автоматика) и буквално означава "информационна автоматика". Широко разпространен е и английския вариант "Сomputer science", което буквално означава "компютърна наука".

Инфоpматиката — това е основана на компютърната техника дисциплина, която изучава структурата и общите свойства на информацията, а също така закономерностите и методите на нейното събиране , съхранение, обработване и разпространение в различите сфери на човешките дейности.

Информацията (от гледна точка на информатиката) – сведение за реалния свят, които се използват при взаимодействието с него и които могат да бъдат представени на материален носител (материализирана информация).

Основни информационни дейности :

Информатиката се състои от 3 неразривно свързани части:

•  Техническо осигуряване - включва апаратурата на компютъра, и за негово обозначение е възприета английската дума Hardwar , която буквално се превежда "твърди изделия".

•  Програмно осигуряване - под това понятие се разбира съвкупността от всички програми и данни, използвани от компютъра, и се използва думата Software (буквално — "меки изделия ").

•  Алгоритмизация – методите за решаване на конкретна задача с построяването на последователност от действия (алгоритъм), които да водят до резултата. Използва се не много популярния термин Brainware (англ. brain — интеллект).

Области на приложение на информатиката:

•  алгоритми и структури от данни;
•  архитектура на компютрите и компютърните мрежи;
•  изкуствения интелект;
•  базите от данни и информационното търсене;
•  компютърната графика;
•  операционните системи;
•  езиците за програмиране;
•  бюротика (приложение в деловите дейности);
•  телематика (приложение в телекомуникациите)

Връзка с другите предмети:

 • Математика (алгоритмите)
 • Физика (електрониката)
 • Езикознание (лингвистиката в основата на езиците за програмирането)
 • Логика (съждения, логически операции)

Информационно общество – положителни страни:

  • Подобрени са условията на производство, търговия, управление, развлечения и др.
  • Всеки човек може по-лесно да се включва в обществения живот, да се чувства полезен и пълноценен.
  • Има възможности за дистанционно обучение – за хара в отдалечени райони и такива с двигателни проблеми.
  • Информационното общество е по-отворено и по-демократично.
  • Хората носят по-голяма отговорност за своето развитие. Хората трябва да учат непрекъснато, за да поддържат добра квалификация.
  • Използват се високи информационни и комуникационни технологии.
  • Всеки член на информационното общество има право на достъп до информация.

Информационно общество – отрицателни страни:

 • Задълбочава се неравенството между тези, които владеят информационните технологии (ИТ) и тези, които не ползват такива.
 • Глобаните процеси се управляват по-трудно. Дестабилизацията в една държава може да се отрази верижно в друга.
 • Опасност от нахлуване на псевдокултура чрез глобалната мрежа.
 • Защотата на информацията от неправомерен достъп до информационни ресурси – банкови, военни; от злоупотреба с държавни, лични или фирмени данни, е сериозен проблем на информационното общество.
 • Ползването на нелицензиран софтуер.

Въпроси:

 1. Избройте 6 професии, при които преобладават информационните дейности.
 2. Направете списък на източниците информация, които ползвате ежедневно.
 3. Избройте технически средства за •  събиране на информация; •  съхранение на информация; •  преработване на информация; •  разпространение на информация.
 4. Избройте дейности, за които използвате компютър.

 

Топ 5
Iaoaiaoeea
Eioi?iaoeea e EO
Oioia?aoee
O?enoeyinoai
?eoaeiy

 

Web-дизайн

 

Други

 

Контакти * Карта на сайта * Връзки * Топ100
© 2005 Живка Жекова. Всички права запазени.