A?ucee
A?aaiaa
Aaoaoa ia IAINA
Aioeeeiiaaee
?eaiouo a ...
Забавни задачи
Eioi?iaoeea e EO
iaE -
E?anioa
Ee?iinoe
Iaoaiaoeea
Ia?aei
Iae?ai
I?eyoaee
?ie e a?. ioceea
Noeoiaa
Oaie ca  ?acienue
O?aieoe
Oioia?aoee
O?enoeyinoai
Oaaoiaa
?eoaeiy
Oaae
Uanoeeaoe
eUo ca ea?e
neiUi
?ee (July)
?, oiaa nui ac

Заветът на Св. Йоан Рилски

Християнство                                

Приказка за трите дървета

Имало едно време три дръвчета, които растели на един планински склон и мечтаели в какво ще се превърнат, когато пораснат. Първото дръвче погледнало звездите, които блещукали като скъпоценни камъни над него. "Искам в мен да слагат съкровища - казало то. - Искам да бъда покрито със злато и украсено с диаманти. Аз ще бъда най-красивото ковчеже за скъпоценности в света!"

Второто дръвче се взряло в поточето, което бълбукало на път за морето. "Искам да бъда голям кораб - прошепнало то. - Искам да плавам по високите вълни и да нося велики царе. Искам да бъда най-мощният кораб в свет!"

Третото дръвче погледнало надолу към долината, където забързани мъже и жени работели в един шумен град. "Не искам изобщо да напусна този склон - рекло то. - Искам да порасна толкова високо, че когато хората се спрат да ме погледнат, да вдигнат очи към небето и да помислят за Бога. Аз ще бъда най-високото дърво в света!"

Минали години. Валели дъждове, пекло слънце и дръвчетата пораснали. Един ден трима секачи се изкачили в планината. Единият от тях хвърлил поглед върху първото дръвче и рекъл: "Красиво е това дърво. Идеално е за мен." Той замахнал с лъскавата си брадва и дръвчето паднало. "Сега ще стана красиво ковчеже - помислило си то. - В мен ще слагат чудни скъпоценности."

Другият секач погледнал второто дръвче и казал: "Това дърво е здраво. Става за мен." Той вдигнал брадвата и второто дръвче рухнало. "Сега ще се нося по големите вълни - помислило си то. - Ще стана як кораб, достоен за царе!"

Третото дърво изтръпнало, когато последният секач го погледнал. То се извисявало право и високо и с върха си сочело небето. Но секачът изобщо не вдигнал поглед. "Всяко дърво ще ми влезе в работа" - измърморил той. Размахал брадвата и дървото се строполило.

Първото дърво се зарадвало, когато секачът го донесъл в работилницата на един дърводелец, но дърводелецът не мислел за ковчежета. С мазолестите си ръце той го превърнал в ясла за животни. Красивото някога дърво не било украсено със злато или напълнено със скъпоценности. То било покрито с талаш и напълнено със слама за гладните домашни животни.

Второто дърво се усмихнало, когато секачът го донесъл в корабостроителницата, но то не било превърнато в грамаден кораб, а в рибарска лодка. Тъй като била прекалено малка и слаба, за да плава по море или дори в река, тя била пусната в едно малко езеро. Всеки ден с нея носели мъртва вмирисана риба.

Третото дърво се смутило, когато секачът го нарязал на дебели греди и ги наредил в един склад. "Какво стана? - чудело се високото някога дърво. - Исках само да раста на склона и да соча Бога."

Изминали много, много дни и нощи. Трите дървета почти забравили мечтите си. Но една нощ златна звездна светлина огряла първото дърво, щом една млада жена положила новороденото си бебе в яслите. "Бих искал да му направя люлка" - прошепнал мъжът до нея. Майката стиснала ръката му и се усмихнала, когато светлина озарила гладкото кораво дърво. "Яслите са така красиви" - рекла тя. В този момент първото дърво разбрало, че е приютило най-голямото съкровище в света.

Една нощ уморен пътник и неговите приятели влезли в старата рибарска лодка. Второто дърво кротко плавало по водата и пътникът заспал на кърмата. Скоро се надигнала страшна буря. Дървото настръхнало, защото знаело, че няма да издържи на вятъра, дъжда и вълните. Умореният пътник се събудил. Той станал, прострял ръка и извикал: "Мир!" Бурята спряла толкова бързо, колкото и започнала. Тогава второто дърво разбрало, че носи Царя на небето и земята.

Една петъчна утрин третото дърво се сепнало, когато неговите греди били издърпани от купищата в склада. Те били понесени по улиците сред разярената тълпа. Дървото потреперило, щом войниците приковали ръцете на един човек върху него. То почувствало, че било грозно, грубо и жестоко. Но в неделя сутринта, когато слънцето изгряло и земята потреперила от радост под него, третото дърво разбрало, че Божията любов е променила всичко. Тя направила първото дърво красиво, второто дърво здраво и всеки път, когато хората си спомняли за третото дърво, те мислели за Бога. Това далеч надхвърлило мечтата му да стане най-високото дърво в света.

Към началната страницa

 

Топ 5
Iaoaiaoeea
Eioi?iaoeea e EO
Oioia?aoee
O?enoeyinoai
?eoaeiy

 

 

Душеполезни четива:
За молитвата и трезвението

© 2005 Живка Жекова. Всички права запазени.