Полагаме y = x - 3. Тогава числата y1 = x1 - 3, y2 = x2 - 3, y3 = x3 - 3 се явяват корени на многочлена (y + 3)3 - 6(y + 3)2 + a(y + 3) + a = y3 + 3y2 + (a - 9)y + 4a - 24. По теоремата на Виет имаме равенствата
y1 + y2 + y3 = -3
y1.y2 + y1.y3 + y2.y3 = a - 9
y1.y2.y3 = 27 - 4a,
освен това е в сила y13 + y23 + y33 = 0. Но y13 + y23 + y33 = (y1 + y2 + y3 )3
- 3(y1.y2 + y1.y3 + y2.y3).(y1 + y2 + y3 ) + 3y1.y2.y3 от където получаваме необходимо и достатъчно условие за а:
0 = (- 3 )3
- 3(a - 9 ).(- 3 ) + 3(27 - 4a) = -27 - 3a, т.е. a = - 9.