Произведението на числата ci=ai - bi, i=1,2,...,7 е четно, тъй като поне едно от тези числа е четно (ако всичките числа ci бяха нечетни, то нечетна би била и тяхната сума, т.е. c1+c2+...+c7=(a1-b1)+(a2-b2)+...+(a7-b7)= (a1+a2+...+a7)-(b1+b2+...+b7)=0).